NOVI ZAKON: KAZNA od 50.000 DINARA ako ne nosite masku

Srbija i izmena zakona

„Najvažnija je izmena Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koju je pripremilo Ministarstvo zdravlja kao prvi zdatak nove Vlade čim se formira.“

Kada se taj zakon preokrene svaki policajac će moći da nas kazni za ne nošenje maski, koje će svuda biti obavezno.

Član 1.

U Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS“, broj 15/16), u članu 81. stav 1, u tački 8) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 9) koja glasi:

„9)   ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama koje donose nadležni organi u skladu sa ovim zakonom, a kojima se određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.“.

U st. 2-4. broj: „30.000“ zamenjuje se brojem: „50.000“.

Član 2.

U članu 85. stav 1, u uvodnoj rečenici, broj: „30.000“ zamenjuje se brojem: „50.000“.

U tački 9) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 10) koja glasi:

„10)    ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama koje donose nadležni organi u skladu sa ovim zakonom, a kojima se određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. „.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

IZ OBRAZLOŽENJA

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

 Ustavni osnov za donošenje ovog zakona proizlazi iz člana 68. Ustava Republike Srbije, prema kome se zdravstveno osiguranje, zdravstvena zaštita i osnivanje zdravstvenih fondova uređuju zakonom, kao i iz člana 97. tačka 10. kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti zdravstva. Sve to čini pravni osnov uređivanja važeće zakonodavne materije čije se izmene i dopune ovim zakonom predlažu.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona proizlaze iz potrebe da se prevaziđu problemi u praksi primene propisa, odluka ili naredaba, koje donose nadležni organi u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, a kojima se u različitim oblastima određuju posebne mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, kada se te mere u praksi ne poštuju.

Zakonom je propisano da su zdravstvene ustanove, privatna praksa, pravna lica, preduzetnici, zdravstveni radnici i građani dužni da sprovode mere propisane tim zakonom i da postupe po rešenju sanitarnog inspektora radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, u rokovima, pod uslovima i na način određen tim rešenjem, a predviđene su i odgovarajuće prekršajne sankcije.

Izostala je međutim, prekršajna sankcija za nepridržavanje i nepoštovanje odluka i naredaba drugih nadležnih organa kojima se, takođe, određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. Osim toga, bilo je potrebno podići zakonski minimum, kada je reč o novčanim kaznama za ove prekršaje, imajući u vidu praksu prekršajnih sudova koja ukazuje na sklonost sudova da često novčane kazne izriču na zakonskom minimumu.

III. OBRAZLOŽENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Članovima 1. i 2. Predloga zakona propisuju se prekršajne sankcije za nepostupanje pravnih i fizičkih lica po propisima, odlukama ili naredbama koje donose nadležni organi u skladu sa ovim zakonom, a kojima se određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. Pored toga, povećava se najniži iznos novčane kazne za kršenje propisa kojima su određene mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, sa 30.000 na 50.000 dinara.

Članom 3. propisano je da ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, imajući u vidu nenadoknadivu štetu koja bi njegovim nestupanjem na snagu danom objavljivanja mogla da nastupi po građane Republike Srbije, tj. po zdravlje i život velikog broja građana, po zdravstveni sistem i, posledično, i po njenu privredu.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi koji su opredelili predlagača da predloži stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja, opredeljujući su i za predlog da ovaj zakon bude donet po hitnom postupku. Nedonošenjem ovog zakona po hitnom postupku mogla bi da nastupi nenadoknadiva šteta po sve građane Republike Srbije, tj. po zdravlje i život velikog broja građana, po zdravstveni sistem i, posledično, i po njenu privredu.

VI. RAZLOZI ZA STUPANjE ZAKONA NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Kako pandemija zarazne bolesti COVID-19 i dalje traje, i kako su mnoge mere koje su važile u vreme vanrednog stanja, ublažene, potrebno je da se te mere striktno poštuju kako se ne bi desio novi talas širenja zaraze. Zbog toga je potrebno da ovaj zakon stupi na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, imajući u vidu nenadoknadivu štetu koja bi njegovim nestupanjem na snagu danom objavljivanja mogla da nastupi po sve građane Republike Srbije, tj. po zdravlje i život velikog broja građana, po zdravstveni sistem i, posledično, i po njenu privredu.

Podeli
Updated: октобар 24, 2020 — 8:10 pm

5 Comments

Add a Comment
  1. Odgovarače se za represiju zbog tzv. Pandemije

  2. Dokle će da nas gaze ovi idioti , ami cutimo i sve to posmatramo i trpimo.

  3. Poledeć od ovog idiotizma

  4. Јаој када проради кука и мотика…

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *