Novinar iz Prokuplja osuđen na kućni zatvor zbog fotografije KOJU NIKADA NIJE OBJAVIO

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) uputila je Republičkom javnom tužiocu Zagorki Dolovac Inicijativu za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti, protiv presuda Osnovnog i Višeg suda u Prokuplju, kojima je novinar i urednik internet portala Prokuplje Moj kraj Ljubiša Mitić osuđen na kućni zatvor od tri meseca.

Tim presudama Mitić je oglašen krivim da je u tekstu “Pijani tehničar maltretirao pacijente psihijatrije” na portalu “kao službeno lice” objavio fotografiju jedne žene iz okoline Prokuplja koja nema veze sa temom i time “osetno zadro u njen život”, iako Mitić tvrdi da “oštećenu” niti poznaje, niti je fotografisao, niti je njenu sliku objavio na portalu, niti se na tom portalu može videti ta slika, prenosi Blic.

U inicijativi koju je kao podnosilac potpisao Veran Matić, predsednik UO ANEM i član Stalne radne grupe za bezbednost novinara, od republičkog tužioca se traži da izvrši uvid u spise predmeta OJT te Osnovnog i Višeg suda u Prokuplju i da nakon toga skladu sa zakonskim ovlašćenjima podnese Zahtev za zaštitu zakonitosti.

Novinar iz Prokuplja osuđen na kućni zatvor zbog fotografije

Loading...

– Pomenuta presuda Osnovnog suda u Prokuplju i način vođenja postupka od strane nadležnog tužioca i suda obiluje brojnim materijalnim i procesnim nedostacima, koji opravdavaju ulaganje Zahteva za zaštitu zakonitosti. U pomenutoj presudi novinar i urednik je označen kao službeno lice suprotno izričitoj zakonskoj definiciji iz člana 112 stav 3 Krivičnog zakonika. Pogrešna primena instituta “službenog lica” je dovela do toga da je OJT kvalifikovalo navodno krivično delo kao kvalifikovani oblik krivičnog dela iz člana 145 stav 2 KZ, te pokrenulo postupak po službenoj dužnosti. Čak i da je bilo elemenata da se pokrene postupak po službenoj dužnosti, shodno Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, nadležno bi bilo Više javno tužilaštvo u Beogradu budući da se potencijalno radi o krivičnom delu protiv sloboda i prava čoveka i građanina koja se zbog načina izvršenja ili upotrebljenih sredstava mogu smatrati krivičnim delima visokotehnološkog kriminala – navodi Matić u inicijativi, piše Blic.

On dodaje u ovom dokumentu da u toku postupka uopšte nije dokazano da je sporna fotografija objavljena u vezi sa pomenutim člankom, kao i da sud nije utvrdio na koji način je došlo do značajnog zadiranja u privatnost oštećene.

– Pre svega, opasan je presedan da se urednik ili novinar tretiraju kao službeno lice, budući da po prirodi tog instituta to zaista ne mogu da budu. Službeno lice obavlja poslove koji se vezuju za organe javne vlasti, kao i na lica kojima su poverena javna ovlašćenja. Od pojedinaca to mogu biti, na primer, javni beležnici, ali ne i novinari i urednici koji niti vrše službene dužnosti u organu javne vlasti, niti im je povereno javno ovlašćenje. Samim tim okrivljenom i nije moglo da se sudi za kvalifikovani oblik krivičnog dela iz člana 145 stav 2 KZ, nego eventualno samo za osnovni oblik za koji gonjenje ne preduzima javni tužilac nego oštećeni privatnom tužbom – stoji u inicijativi. Kako se navodi, “druga sporna stvar je da li se eventualnim neovlašćenim objavljivanjem tuđe fotografije osetno zadire u privatnost tog lica”.

– To je bilo bitno pitanje koje je moralo da bude predmet interesovanja suda, zato što bez posledice, osetnog zadiranja u privatnost drugog lica, nema ni inkriminacije. Sud se praktično bavio samo prvim elementom bića krivičnog dela, potpuno ignorišući u čemu se ogleda osetno zadiranje u privatnost. Pravo na privatnost je kompleksno pravo koje sadrži nekoliko komponenti: pravo na privatnost stana, pravo na nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta, pravo na nepovredivost stana, pravo na privatnost prepiske i pravo na zaštitu ličnih podataka. Da bi bila opravdana osuda, neko od ovih aspekata privatnosti je moralo da bude ugroženo u značajnom stepenu objavljivanjem fotografije – navodi Matić u inicijativi. Kako dodaje, pritom je jako bitno da je fotografija, prema tvrdnjama same “oštećene”, nastala u javnom domenu povodom drugog događaja.

– Eventualno stavljanje u pogrešan kontekst može da bude pre vezano za povredu časti i ugleda (kojem bi mesto pre bilo u privatnoj parnici) ili za uvredu (koja može i da se krivično goni, ali po privatnoj tužbi), ali nikako u kontekstu objavljivanja tuđe fotografije kojom se osetno zadire u privatnost. Presuda se, međutim, uopšte nije bavila nijednim od ovih pitanja koja su bila neophodna da bi se utvrdilo postojanje krivičnog dela – navodi Matić.

Slika prvo objavljena, pa tek onda nastala?!

U inicijativi se navodi i da je u dokaznom postupku bilo dosta nedorečenosti, koja se ogleda pre svega u tome da ni veštak nije mogao da konstatuje da je sporna fotografija bila objavljena pomenutog dana (24. 3. 2017), a tome nisu pomogle ni izjave svedoka. Pored toga, sama oštećena je ukazala u toku postupka da je fotografija nastala početkom 2018. povodom drugog događaja, dok prvostepeni sud u presudi navodi 24. mart 2017. kao datum navodnog izvršenja krivičnog dela.

Podeli
Updated: 15 децембра, 2019 — 7:45 am

1 Comment

Add a Comment
  1. Iz navedenog je upitna, diskutabilna fakultetska diploma dotičnog sudije! Odnosno (da budemo jasniji) kupljena je (verovatno) na pijacu (gde se i sav društveni ološ snabdeva „dokazima“ o svom „obrazovanju i stručnosti“!)

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.