Od sada će Komunalnu miliciju moći da osnivaju i „Opštinski šerifi“

Poslanici Skupštine Srbije započeli su rad postavljanjem poslaničkih pitanja, nakon čega je počela rasprava o Predlogu zakona o komunalnoj miliiciji, čiji je cilj obrazovanje komunalne milicije i u opštinama, a jedna od novina je i rad komunalnih milicionera u civilu.

Predlog zakona poslanicima je predstavio ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.

On je kazao da je mogućnost da se komunalna milicija uvede u opštinama utvrđena na osnovu ocene da su u dosadašnjem funkcionisanju opština uočene znatne poteškoće u održavanju komunalnog reda i obezbeđenju efikasnog izvršavanja zakona koji su u nadležnosti opština.

Loading...

„Organizovanje ovakve službe i njeno funkcionisanje u opštini pomoći će otkrivanju, sprečavanju prekršaja komunalnog reda, ali i preventivnom delovanju. Na ovaj način, opštine će moći, u saradnji sa policijom, da preuzmu odgovornost za komunalni i drugi red u opštini, a tako i za bezbedno i uređeno okruženje svojih stanovnika“, kazao je Ružić.

Opštine će, kako je precizirao, sada moći da obrazuju komunalnu miliciju, ukoliko imaju finansijskog prostora i mogućnost da ih zaposle.

„Takođe, dve ili više opština će moći da obrazuju zajedničku komunalnu miliciju ili da povere obavljanje ovih poslova susednom gradu koji već ima komunalnu policiju“, kazao je Ružić.

Dodao je da je razlog izmena zakona i promena naziva ove službe. Kako je objasnio, Zakonom o policiji utvrđeno je da pravo na upotrebu naziva „policija“ ima isključivo Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane. Ministar je ulazao da je alternativno rešenje za naziv ove službe bilo „komunalni redari“, koji se koristi u okolnim državama, gde komunalni redari imaju ovlašćenja vrlo slična komunalnim inspektorima.

Od toga se, kako je naveo, odustalo, jer u Srbiji ta služba zadržava deo policijskih ovlašćenja, pa je naziv rebalo da i dalje oslikava ovu njihovu glavnu karakteristiku, tako da je predloženo da to bude komunalna milicija koja, „kao istorijski ili tradicionalni naziv, ukazuje na policijska ovlašćenja“.

Govoreći o novom zakonu, Ružić je istakao da su unapređene odredbe koje se odnose na podršku drugim organizacionim oblicima u jedinici lokalne samouprave, pa će tako, na primer, komunalna milicija asistirati lokalnim javnim službama i preduzećima – građevinskoj inspekciji kada treba da zatvori neko bespravno gradilište ili na primer ekološkom inspektoru koji pokušava da spreči neko zagađenje.

Ružić je naveo da će jedan broj komunalnih milicionara morati da položi ispit za postupanje sa maloletnicima, a uvode se dva nova ovlašćenja – zaustavljanje i pregledanje vozila, što će se najviše koristiti u slučajevima poput neovlašćenog odvoženja ili istovara zemlje, šuta, otpada i drugog materijala, kontrola nelegalnih taksi vozila, kao i prikupljanje obaveštenja u cilju otkrivanja prekršaja i njihovih učinilaca.

„Pripadnicima komunalne milicije biće omogućen i rad u civilu izuzetno i isključivo po pismenom nalogu načelnika komunalne milicije i samo za poslove iz nadležnosti komunalne milicije“, kazao je on.

Ružić je pojasnio da će radom u civilu biti moguće da se uspostavi komunalni red posebno u oblastima bespravnog zauzeća javne površine, nelegalne prodaje, nelegalnog taksi prevoza, kao i buke u ugostiteljskim objektima. Кomunalni milicionari će, prema rečima ministra, moći i da snime dokaze o komunalnom prekršaju i tako dokažu bilo kakvo remećenje komunalnog reda, a snimanje će dokumentovati i samo postupanje komunalnog milicionara.

„Važna izmena je što će svi prekršioci morati da postupe po nalogu komunalnog miliconera, što do sada nije bio slučaj. Кomunalni milicioner će moći da piše prekršajni nalog, a novim zakonom su definisane kazne za fizičko lice od 10.000 dinara (ako plati u roku od osam dana onda je 5.000), a ako to lice smatra da nije krivo, onda će po tom slučaju postupati nadležni sud“, rekao je ministar.

Dodao je da će u naredne tri godine, svaka lokalna samouprava koja ima komunalnu miliciju, samostalno odrediti izgled i boju uniforme koja treba da sadrži lokalne specifičnosti, a koja će se razlikovati od policijske uniforme. Кomunalna milicija će se obrazovati na nivou opština kao deo opštinske ili gradske uprave, a ukinuta je dosadašnja odredba da se broj komunalnih milicionara određuje tako što na svakih 5.000 stanovnika dolazi jedan milicionar.

Ružić je istakao da se velika pažnja posvećuje i „profesionalizaciji ove službe“.

„Uvodimo strože kriterijume za zapošljavanje komunalnih milicionera u pogledu psihofizičke sposobnosti, obrazovanja, položenog ispita za komunalnog milicionera, ali i uslova da ne postoje bezbednosne smetnje za obavljanje tog posla“, rekao je on.

Ukazao je da to znači da komunalni milicioner neće moći da bude onaj protiv koga je pokrenut bilo kakav postupak ili je pravnosnažno osuđen za dela koje se gone po službenoj dužnosti, ili kažnjen za prekršaje iz oblasti javnog reda i mira sa elementima nasilja, kao i za prekršaje iz oblasti propisa kojima se uređuje nabavka, držanje i nošenje oružja i municije.

„Ova bezbednosna provera se odnosi i na već zaposlene radnike u ovoj službi“, kazao je Ružić.

Ministar je rekao da se uvođenjem komunalne milicije mogu očekivati uštede u budžetu zbog rada te službe, ali i uvećani budžetski prihodi od naplata novčanih kazni za prekršaje.

Izvor: N1

Podeli
Updated: 28 јуна, 2019 — 8:46 am

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.